DISC-O-VATOR

Disc-o-vator ztěseňuje levnou a rychlou předseťovou přípravu půdy se zárukou velké denní výkonnosti. Jde o koncept, i pro rostlinné zbytky, velmi průchodných pracovních těles s velmi precizním přístupem zpracování vrchní vrstvy půdy. Nejprve rostlinné zbytky rozřeže a případně půdní krustu rozruší, přední řada talířů nebo Turbo - koltrů. Následují čtyři řady vzájemně překrytých šípových radliček a finále zpracuje kombinace hřebů (prutů) a lehkého válce (možno dodat bez válce). Pracovní záběry: 4,9 - 7,3 m v taženém provedení.


INTENZIVNÍ ZPRACOVÁNÍ VRCHNÍ VRSTVY PŮDY

nastavení oje

Speciální závěs Disc-o-vatoru je vybaven samovyrovnávacím závěsem s možností nastavení potřebných parametrů.

První řadu pracovních těles si může zemědělec zvolit dle svých lokálních potřeb a půdních i technologických specifik. Ať už vybere konkávní talíře nebo Turbo-koltry, celá baterie je hydraulicky plynule stavitelná.

Patentem chráněné Turbo-koltry s tangenciálně umístěnými prolisy si poradí s rostlinnými zbytky, hroudami nebo vrchní  krustou. Vzájemná rozteč Turbo - koltrů je 200 mm. Pracovní hloubka je plynule volitelná 0 - 7,5 cm. Turbo-koltry usnadní práci následné sekci radliček.

talíře

Konkávní talíře o průměru 510 mm zlepšují míchání posklizňových zbytků s půdou, případně intenzivně promíchají hnojivo do vrchní vrstvy půdy.  Vzájemná rozteč Turbo - koltrů je 200 mm. Pracovní hloubka je plynule volitelná 0 - 7,5 cm. Talíře usnadní práci následné sekci radliček.

Discovator HD radlička

Srdíčkové radličky s perfektním překrytím ve 4 řadách intenzivně promísí vrchní profil půdy, jsou seřiditelné do pracovní hloubky 10 cm a pomohou "srovnat pole". Na přání lze volit z více typů radliček. Pro práci v kamenitách podmínkách jsou slupice typu Magnum jištěny vinutou pružinou.

Finální urovnání povrchu půdy, likvidaci hrud a případné rozprostření posklinových zbytků mohou zajistit řady prutů nebo hřebů, případně válců.  Lze volit kombinaci různých  pracovních těles. Finální výběr zadní části stroje závisí na lokálních podmínkách farmy.


MIX - MAX ZLEPŠUJE PRÁCI ZAPRAVENÍ I ROVNÁNÍ 

MIX MAX

Disc-o-vator je vhodný pro předseťovou přípravu v technologii s orbou i bez orby . Disc-o-vator lze použít i pro mělkou podmítku. Velice dobře si poradí se zapravením průmyslových a organických hnojiv nebo vápna. Systém uspořádání radliček MIX - MAX zlepšuje zapravování hnojiva  do půdy a optimálně urovná povrch pozemků. Žádné dvě radličky v jedné řadě nejsou blíže než 710 mm. Jednotlivé řady jsou od sebe vzdáleny 620 mm.  Efektivní rozteč je 180 mm. Konečné překrytí 25 mm na každou stranu zajišťuje kompletní odstranění plevelů a dokonalé podříznutí půdního profilu.


 

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 


MŮŽETE SI VYBRAT Z CELÉ ŘADY UROVNÁVACÍCH PRVKŮ

Great Plains nabízí celou řadu možných řešení, které byly navrženy s ohledem na variabilitu podmínek jednotlivých farem.

5 řad hřebových bran

5 řad hřebových bran je v hodnou volnou pro velmi těžké hrudovité půdy

 

prutové brány

3 řady prutových bran jsou ideální pro urovnání povrchu s větším množstvím půosklizňových zbytků a kamenů

 

Kombinace 4 řad hřebových bran a lehkého válce jsou ideální pro práci na kyprých půdách, precizně urovnají i zoraný povrch půdy
 

prutové brány a válec

3 řady prutových bran a lehkého válce lze využít i pro urovnání půdy s množstvím posklizňových zbytků