SIMBA DTX

DTX je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro vertikální zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na jednom robustním rámu jsou osazeny podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a pěch, případně válec. DTX lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou pro využití soupravy v technologii SIMBA OSR. Pracovní záběry: 3 a 3,5m v neseném provedení.


PŘÍSTUP KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE SE VYPLÁCÍ

talířová sekce

Vynikající průchodnost a přizpůsobivost je dána ojedinělým uložení slupic a domečků uvnitř talířů. Materiál je tak posouván na hladkou stěnu sousedního talíře. Pro ještě větší podpoření průchodnosti se domečky otáčejí s talíři. Plynule nastavitelný úhel talířů podle druhu půdy, aktuální vlhkosti, množství a charakteru rostlinných zbytků je samozřejmostí.

E-line pro DTX

Stupňovitě a mechanicky stavitelný úhel talířů je vhodný pro zemědělce, kterí mají malé rozdíly v půdních druzích a úzkou sklatbu plodin. Tato varianta výbavy označována jako E-line je za nižší pořizovací cenu.

slupice pro lift

Pro odstranění zhutnělých vrstev jsou nejvhodnější slupice PRO LIFT se schopností práce až do 40cm. Podle aktuální vlhkosti půdy je možné měnit křídla podrývacích slupic, čímž je zajištěna práce nad kritickou hloubkou radliček. V případě potřeby intenzivnější práce v mělčích hloubkách lze DTX osadit slupicemi typu LD.

hydraulic reset pro DTX

Do podmínek s větším výskytem kamenů je možné zvolit hydraulickou ochranu pracovních slupic. Jde o velmi sofistikovaný systém řešení ochrany pracovních těles, který byl speciálně vyvinut právě pro model SIMBA DTX.

nastavení hloubky

Dobrá konsolidace patří mezi nejdůležitější součásti celého procesu zpracování půdy. Zajišťuje lepší strukturování, podpoří kapilaritu, udrží vláhu v půdě a srovná pole. Vhodnou volbou pěchu nebo válce můžete také zajistit významné snížení krátkodobých emisí CO2, což má příznivý vliv na životní prostředí, ale i udržení živin a organické hmoty v půdě.


PRÁCE SIMBY DTX V PŮDNÍM PROFILU

SIMBA DTX v půdním profilu

Vertikální zpracování půdy v jednom přejezdu po poli díky využití různých pracovních těles pomáhá udržet zdravou půdní strukturu. Doplněním o výsevní jednotku lze navíc využit přínosy technologie SIMBA OSR.

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 


SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY

Udržení zdravé půdní struktury patří k nejdůležitějším úkolům zemědělce. Cítíte-li potřebu získat více informací o půdě a všem, co s ní souvisí, můžete vstoupit do projektu Soil AcademyVertikální zpracování ztělesňuje technologii, která podporuje maximální rozvoj kořenů, infiltraci srážkové vody a práci mikroorganismů.
 


SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů nejen řepky olejky


NOVĚ SI MŮŽETE VYBRAT Z CELÉ ŘADY VÁLCŮ A PĚCHŮ

Díky mnohaletým zkušenostem ve vývoji technologií pro správnou konsolidaci půdy dnes Great Plains nabízí celou řadu možných řešení, které prokazatelně podporují excelentní výsledky na široké škále půdních podmínek a zajišťují uživatelům dosažení maximálních benefitů.

Nové typy válců

Válec MaxLift zajišťuje perfektní povrch půdy zatímco těsně pod povrchem probíhá konsolidace. Dosahuje perfektních výsledků pro míchání i finální urovnání povrchu půdy a to i při vysokých rychlostech.

Válec HD

Ocelový válec HD je celý svařený a vyžaduje minimální údržbu. Je ideální pro použití v těžších podmínkách s vyšším obsahem kamenů.

Pěch DDL

Pěch DD Lite precizně konsoliduje půdní profil  a na povrchu půdy zanechává jemný manžer. Takový povrch půdy odolává povětnostním vlivům a je ideální přípravou pro následné setí.

Pěch DD

Odbornou veřejností je SIMBA DD pěch přijímán jako jeden z nejlepších systémů konsolidace se schopností pracovat ve všech půdních podmínkách. Prstence pěchu od Great Plains nastavují standardy pro účinnou a efektivní konsolidaci díky patentem chráněné konstrukci.