Fekální cisterny TCI

Přehled cisteren TCI

jednonápravové cisterny s objemy v rozmezí od 2600 do 11350 litrů

dvounápravové cisterny s objemy v rozmezí od 7150 a 22700 litrů

třínápravové cisterny s objemy v rozmezí od 18500 do 30000 litrů

Kategorie: DOPRAVNÍ TECHNIKA