GREAT PLAINS

Great Plains, to nejsou pouze kvalitní produkty. Zemědělské stroje Great Plains jsou konstruovány jako součást agronomického systému, který Great Plains formou několika technologií uvedl v život. S příznačným sloganem HARVEST STARTS HERE = SKLIZEŇ ZAČÍNÁ TADY dodáváme techniku, která se umí přizpůsobit  aktuální situaci na poli, podporuje cesty k ozdravení půdní struktury a potenciál ke zvýšení produkce pěstovaných plodin. Jednotlivé modelové řady jsou dodávány z výrobních závodů v Kansasu a Velké Británii.


VYBERTE SI Z NABÍDKY STROJŮ

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

V sortimentu strojů na zpracování půdy naleznete kvalitní a robustní stroje pro mělké i hluboké zpracování půdy. Podmítače, kypřiče, stroje pro předseťovou přípravu, podrýváky i kombinované stroje pro vertikální zpracování, pěchy a válce.

SECÍ STROJE

Univerzální a přesné secí stroje mohou být vybaveny plošnou nebo zónovou předseťovou přípravou. Na přání lze dodat secí stroje bez předseťové přípravy. Velký důraz Great Plains klade na přesné ukládání osiva .

MULČOVÁNÍ A ÚDRŽBA KRAJINY

Mezi stroji na údržbu krajiny naleznete mulčovače využitelné pro údržbu luk, pastvin nebo pro mulčování posklizňových zbytků na orné půdě. Mulčovače jsou dodávány s unikátní 5-ti letou zárukou na převodovky.

 


 

PŮDA, NEJCENĚJŠÍ AKTIVUM ZEMĚDĚLSTVÍ

Víme, jak je pro naše zákazníky půda důležitá. Znalosti o zdravé půdní struktuře jsou pro každého zemědělce nadmíru významné. Zdravá půdní struktura a všechno co s ní souvisí je základním předpokladem pro zvýšení efektivity a produktivity. Proto jsme jsme ve spolupráci s výrobcem pro naše zákazníky vytvořili mezinárodní vzdělávací projekt SOIL ACADEMY,  jehož cílem je předávání znalostí o půdě, jakožto nejcennějším zdrojem na farmě.

SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY představuje mezinárodní projekt, jehož cílem je předávání znalostí o půdě, výzkum a zvyšování profitu farem.
Vstup do projektu

   

 

 

 

 

 

VYBERTE SI Z NABÍDKY TECHNOLOGIÍ
 


Půda je nejdrahocennější zdroj na každé farmě. Vertikální zpracování podporuje zdravou půdní strukturu, která je klíčová z hlediska maximalizace výnosu, snižování nákladů, eliminace vlivu eroze a snížení uhlíkové stopy výroby.

 


SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů řepky olejky. S ohledem na termín setí a změny klimatu je nejznatelnějším přínosem této technologie úspora času.Precizní předseťové zpracování v zónách širokých 3–5cm vytváří ideální podmínky pro start osiva s možností aplikace hnojiv. Zónová příprava je užívána pro přesné i univerzální setí.Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst a přijímání vody, živin a slunce každé rostlině.

 

ZAJÍMAVÉ INFOMACE O VÝROBCI

Salina

Zde si můžete přečíst zajímavé informace o historii, vývoji a cílech společnosti Great Plains. Také se zde dozvíte, co AGRI CS vedlo k začátku spolupráce s výrobcem...

 

 

 

Kategorie