TECHNICKÁ PODPORA


Poprodejní služby patří ke klíčovým oblastem, kterými se oddělení technické podpory zabývá. Naplňují činnosti, které jsou nezbytné pro dosažení maximální úrovně spokojenosti zákazníka poté, co si pořídí zemědělskou techniku značky CASE IH, STEYR nebo jinou námi distribuovanou techniku.  Abychom dosáhli tohoto cíle, máme definovány procesy a kroky, které začínají předáním strojů od výrobce, až po vybavení servisů.

Vše začíná již při dovozu techniky od výrobce na střediska AGRI CS, kam jsou směřovány všechny stroje a prochází kontrolou, zda nejsou poškozeny a nechybí vybavení. Před expedicí stroje od nás prochází vždy tzv. předprodejní prohlídkou, která zahrnuje kontrolu více než 100 bodů, které musí být zkontrolovány. Po každé prohlídce je stroj označen nálepkou s podpisem technika, který tuto kontrolu provedl. Předání stroje zákazníkovi probíhá dle předepsaných procesů, které zahrnují předání návodu na obsluhu, servisní knížky, zaškolení obsluh atd. Pokud je stroj na skladě, pak je každý měsíc prováděna údržba pro skladové stroje.

Těmito třemi popsanými kroky končí první část náplně oddělení technické podpory. Druhá část zahrnuje resp. začíná servisem strojů. Kvalitní servis pro nás znamená mnoho dílčích oblastí jako např. vybavení servisu, komunikace, rychlost servisu, kvalita provedené opravy atd., které je třeba stále zlepšovat a reagovat na měnící se podmínky.

Poslední a třetí oblastí kvalitních služeb je zajištění pravidelných školení pro servisní techniky. Školení jsou rozděleny podle znalostí mechaniků pro technické specialisty a servisní mechaniky. Na konci školení prochází každý účastník testem na ověření jeho nabytých znalostí. Od nového roku má každý mechanik školící knížku, do které jsou zaznamenána absolvovaná školení, a po každém školení získává certifikát.

Pro potřeby řešení složitějších technických řešení má servisní síť k dispozici technickou podporu založenou jak na bázi elektronické verze, tak přímého spojení na technického specialistu pro daný segment strojů tzn. traktory, sklízecí mlátičky a stroje na zpracování půdy. Naši techničtí specialisté provádí i servisní školení, čímž se zajišťuje přímá vazba mezi aktuálně řešenými problémy a školenými osobami.

Pracovníci servisů mají k dispozici portál s technickými informacemi s postupem řešení problémů, kroků diagnostiky, kalibračními příručkami pro jednotlivé modely a mnoha dalšími informacemi, které jsou k dispozici on-line ve formě tzv. servisních bulletinů.

V rámci kontroly obrátkovosti náhradních dílů a stálé komunikaci se servisní sítí kontrolujeme spolehlivost konkrétních dílů, příčin jejich selhání a podrobné informace o těchto rozborech předáváme výrobci k dalšímu šetření a tvorbě zlepšení buď ve formě servisních kampaní, nebo implementováním do výroby.

Zásadní změnou, která je zavedena do praxe je zavedení standardů, kterými zajišťujeme stejnou kvalitu služeb v celé servisní síti. Všechny servisy musí dodržovat nastavené procesy, zahrnující např. předání stroje, vybavení servisů, komunikace se zákazníkem atd. Jednou za 3 měsíce je prováděna kontrola standardů na každém servisním středisku CASE IH, STEYR a dalších.

Moderní přístup k servisu strojů vyžaduje používání diagnostických nástrojů, kterými lze rychle a spolehlivě identifikovat závadu. CASE IH pro tyto potřeby používá diagnostický software EST a INSITE, kterým disponuje každé servisní středisko. Pokročilejším diagnostickým nástrojem je DATAR, který umožňuje bezkontaktní měření el. parametrů a provádění testů bez nutnosti poškození kabeláže a rozpojování konektorů.

 


ZAJIŠŤUJEME

 

PŘEDPRODEJNÍ PROHLÍDKY