Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou nabídku cisteren v nejrůznějším provedení má francouzská společnost Pichon.

16. 5. 2022

Modelová řada cisteren Pichon TCI uspokojí požadavky soukromě hospodařících zemědělců či malých i velkých zemědělských podniků, protože nabízí objemy nádrží v rozsahu od 5 100 do 26 200 litrů. Nejprodávanějším modelem je mezi českými malými až středními zemědělskými podniky Pichon TCI 8100 (s objemem nádrže 8 100 litrů). Velké zemědělské podniky nejčastěji volí model Pichon TCI 18500 a Pichon TCI 20 700 s objemy nádrže 18 800 a 20 700 litrů.

Nádrž včetně podvozku je u všech cisteren Pichon 100% pozinkovaná a odolná vůči poškození agresivními hnojivy. V závislosti na objemu nádrže je cisterna vyrobena z plechu o tloušťce 5 až 8 mm, čímž je zajištěna její dlouhá životnost. Na všechny modely je poskytována pětiletá záruka na konstrukci cisterny. Cisterny Pichon na český trh dodává společnost AGRI CS a.s. prostřednictvím svých regionálních obchodních partnerů. Pro zájemce o vyzkoušení cisterny ve vlastních provozních podmínkách jsou k dispozici předváděcí modely.

 

Cisterna Pichon s integrovaným podvozkem

Model Pichon TCI 8100 splňuje očekávání majitelů farem s výměrou okolo 100 hektarů, i když hodně záleží také na rozsahu živočišné výroby. Číselné označení modelu naznačuje kapacitu jeho nádrže, přičemž Pichon TCI je zkratka pro Tanker with Chassis Integrated – cisterna s integrovaným podvozkem. Nádrž je přivařena k podvozku a dle výrobce má cisterna díky tomu nejnižší těžiště na trhu. Toto řešení by mělo zajistit vyšší trakci a stabilitu vozidla při práci na svazích. Cisterny Pichon jsou také zkonstruovány tak, aby docházelo ke kvalitní a rovnoměrné aplikaci hnojiva i při jízdě z kopce.

Francouzská společnost k cisternám nabízí několik variant podvozků. Zatímco model Pichon TCI 8100 má jednonápravový podvozek s velkými koly, větší stroj Pichon TCI 10400 může být pro provoz v náročnějších provozních podmínkách vybaven dvounápravovým podvozkem s listovými pružinami, případně s hydraulickým odpružením. Vícenápravové podvozky mohou být opatřeny volně natáčenými, nuceně řízenými nápravami nebo zvedací nápravou pro lepší řiditelnost a nižší opotřebení pneumatik. O rozložení hmotnosti na všechna čtyři kola se stará hydraulicky odpružená oj.

 

Různé konfigurace cisteren Pichon

Cisterny Pichon lze plnit různými způsoby, a to jak seshora, tak z boku nebo zezadu. Poklop nebo plnicí trychtýř lze přitom ovládat hydraulicky. Hydraulická nebo ruční šoupátka vpředu nebo vzadu lze doplnit turboplněním. K cisternám jsou k dispozici i tři modely sacích ramen pro sání kejdy z jímek. O míře naplnění nádrže informuje dobře viditelný stavoznak. K plnění a aplikaci slouží vývěva s lopatkami a rotorem, kterou Pichon nabízí ve třech provedeních. Chlazená okolním vzduchem, s přisáváním vzduchu, nebo chlazená kapalinou.

Aplikovat hnojivo je možné mnoha způsoby. Cisterny Pichon umožňují aplikaci rozstřikem, přičemž však dochází k vysokým ztrátám dusíku (5 až 50 %). Za účelem minimalizace takových ztrát Pichon proto ke svým cisternám nabízí aplikátory v nejrůznějším provedení. Nejjednodušším řešením je použití hadicového aplikátoru, který Pichon dodává v pracovních záběrech 9 až 30 metrů. Aplikátor aplikuje hnojivo příčně a rovnoměrně co nejblíže plodině. Pro přesnější aplikaci hnojiva na pastvinách je dostupný hadicový aplikátor s botkami, který Pichon vyrábí v pracovních záběrech 9 až 15 metrů. Tento aplikátor aplikuje hnojivo co nejblíže ke kořenu a provzdušňuje travní porosty. Pokud na farmě převažuje orná půda, je vhodné investovat do aplikátoru pro přímé zapravení hnojiva. V sortimentu společnosti Pichon je to diskový aplikátor Pichon EL64 po zapravení hnojiva do strniště. Je osazen aplikačními a kypřicími řadami ozubených disků. K hlubokému zpracování půdy při současném hnojení až ke kořenům rostlin je určen radličkový kypřič Pichon EL61. Hnojení travních porostů na loukách a pastvinách pak zastane diskový aplikátor s hladkými disky Pichon EL71, jež jsou rovnoběžné se směrem jízdy. Fungují tak, že do zeminy vyříznou drážku, do které je aplikováno hnojivo. Cisterny Pichon jsou certifikované pro „Ekologickou aplikaci hnojiv“.

K elektrohydraulickému ovládání cisterny se standardně používá jednoduchý ovládací panel. Do volitelné výbavy patří dotyková obrazovka, která mimo jiné automatizuje pracovní cykly a umožňuje automatické nastavení aplikační dávky v závislosti na rychlosti jízdy. To vše zabezpečuje rovnoměrnost hnojení a také provedení dokumentace provedených pracovních úkonů.

 

Nová generace cisteren SV

Na český trh brzy dorazí cisterny nové modelové řady Pichon SV, které nabídnou vylepšené ovládání a novou elektronickou architekturu. Například modely Pichon SV16 s tandemovým podvozkem se vzdáleností náprav více než 1,80 m mají celkovou hmotnost 28 tun, tj. o čtyři tuny více než je v této kategorii strojů na trhu obvyklé. Optimalizován byl i způsob plnění a vyprazdňování nádrže.

Modelová řada cisteren Pichon TCI uspokojí požadavky soukromě hospodařících zemědělců či malých i velkých zemědělských podniků, protože nabízí objemy nádrží v rozsahu od 5 100 do 26 200 litrů. Nejprodávanějším modelem je mezi českými malými až středními zemědělskými podniky Pichon TCI 8100 (s objemem nádrže 8 100 litrů). Velké zemědělské podniky nejčastěji volí model Pichon TCI 18500 a Pichon TCI 20 700 s objemy nádrže 18 800 a 20 700 litrů.

Nádrž včetně podvozku je u všech cisteren Pichon 100% pozinkovaná a odolná vůči poškození agresivními hnojivy. V závislosti na objemu nádrže je cisterna vyrobena z plechu o tloušťce 5 až 8 mm, čímž je zajištěna její dlouhá životnost. Na všechny modely je poskytována pětiletá záruka na konstrukci cisterny. Cisterny Pichon na český trh dodává společnost AGRI CS a.s. prostřednictvím svých regionálních obchodních partnerů. Pro zájemce o vyzkoušení cisterny ve vlastních provozních podmínkách jsou k dispozici předváděcí modely.

 

Cisterna Pichon s integrovaným podvozkem

Model Pichon TCI 8100 splňuje očekávání majitelů farem s výměrou okolo 100 hektarů, i když hodně záleží také na rozsahu živočišné výroby. Číselné označení modelu naznačuje kapacitu jeho nádrže, přičemž Pichon TCI je zkratka pro Tanker with Chassis Integrated – cisterna s integrovaným podvozkem. Nádrž je přivařena k podvozku a dle výrobce má cisterna díky tomu nejnižší těžiště na trhu. Toto řešení by mělo zajistit vyšší trakci a stabilitu vozidla při práci na svazích. Cisterny Pichon jsou také zkonstruovány tak, aby docházelo ke kvalitní a rovnoměrné aplikaci hnojiva i při jízdě z kopce.

Francouzská společnost k cisternám nabízí několik variant podvozků. Zatímco model Pichon TCI 8100 má jednonápravový podvozek s velkými koly, větší stroj Pichon TCI 10400 může být pro provoz v náročnějších provozních podmínkách vybaven dvounápravovým podvozkem s listovými pružinami, případně s hydraulickým odpružením. Vícenápravové podvozky mohou být opatřeny volně natáčenými, nuceně řízenými nápravami nebo zvedací nápravou pro lepší řiditelnost a nižší opotřebení pneumatik. O rozložení hmotnosti na všechna čtyři kola se stará hydraulicky odpružená oj.

 

Různé konfigurace cisteren Pichon

Cisterny Pichon lze plnit různými způsoby, a to jak seshora, tak z boku nebo zezadu. Poklop nebo plnicí trychtýř lze přitom ovládat hydraulicky. Hydraulická nebo ruční šoupátka vpředu nebo vzadu lze doplnit turboplněním. K cisternám jsou k dispozici i tři modely sacích ramen pro sání kejdy z jímek. O míře naplnění nádrže informuje dobře viditelný stavoznak. K plnění a aplikaci slouží vývěva s lopatkami a rotorem, kterou Pichon nabízí ve třech provedeních. Chlazená okolním vzduchem, s přisáváním vzduchu, nebo chlazená kapalinou.

Aplikovat hnojivo je možné mnoha způsoby. Cisterny Pichon umožňují aplikaci rozstřikem, přičemž však dochází k vysokým ztrátám dusíku (5 až 50 %). Za účelem minimalizace takových ztrát Pichon proto ke svým cisternám nabízí aplikátory v nejrůznějším provedení. Nejjednodušším řešením je použití hadicového aplikátoru, který Pichon dodává v pracovních záběrech 9 až 30 metrů. Aplikátor aplikuje hnojivo příčně a rovnoměrně co nejblíže plodině. Pro přesnější aplikaci hnojiva na pastvinách je dostupný hadicový aplikátor s botkami, který Pichon vyrábí v pracovních záběrech 9 až 15 metrů. Tento aplikátor aplikuje hnojivo co nejblíže ke kořenu a provzdušňuje travní porosty. Pokud na farmě převažuje orná půda, je vhodné investovat do aplikátoru pro přímé zapravení hnojiva. V sortimentu společnosti Pichon je to diskový aplikátor Pichon EL64 po zapravení hnojiva do strniště. Je osazen aplikačními a kypřicími řadami ozubených disků. K hlubokému zpracování půdy při současném hnojení až ke kořenům rostlin je určen radličkový kypřič Pichon EL61. Hnojení travních porostů na loukách a pastvinách pak zastane diskový aplikátor s hladkými disky Pichon EL71, jež jsou rovnoběžné se směrem jízdy. Fungují tak, že do zeminy vyříznou drážku, do které je aplikováno hnojivo. Cisterny Pichon jsou certifikované pro „Ekologickou aplikaci hnojiv“.

K elektrohydraulickému ovládání cisterny se standardně používá jednoduchý ovládací panel. Do volitelné výbavy patří dotyková obrazovka, která mimo jiné automatizuje pracovní cykly a umožňuje automatické nastavení aplikační dávky v závislosti na rychlosti jízdy. To vše zabezpečuje rovnoměrnost hnojení a také provedení dokumentace provedených pracovních úkonů.

Nová generace cisteren SV

Na český trh brzy dorazí cisterny nové modelové řady Pichon SV, které nabídnou vylepšené ovládání a novou elektronickou architekturu. Například modely Pichon SV16 s tandemovým podvozkem se vzdáleností náprav více než 1,80 m mají celkovou hmotnost 28 tun, tj. o čtyři tuny více než je v této kategorii strojů na trhu obvyklé. Optimalizován byl i způsob plnění a vyprazdňování nádrže.

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...