DEMO TOUR SE STROJI NA ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Úspěšné podzimní turné značky AGRI FARMING SOLUTIONS.

22. 10. 2019

DEMO TOUR SE STROJI AGRI FARMING SOLUTIONS.

Během právě probíhajících podzimních polních prací se to na poli jen hemží technikou pro zpracování půdy a setí. Samozřejmě u toho nemohou chybět ani stroje anglického výrobce SUMO, které pod svou vlastní značkou zastupuje na českém trhu společnosti AGRI CS.

Prostřednictvím přiložených fotografií a videí bychom se s vámi rádi podělili o skvělou práci, které tyto stroje v našich podmínkách odvádí. Mezi popisovánými stroji nechybí jednak stroje již patřící svým majitelům, tak taktéž stroje, které máme v takzvaném DEMO režimu – možnost přímého vyzkoušení ve vašich podmínkách.

Podrývák dva v jednom

Velký úspěch jsme mezi zemědělci v letošní sezoně zažili s lučním podrývákem GLS. Při stále menším množství dešťových srážek je mnohdy v některých oblastech problém s dostatečnou sklizní pícnin pro chovaný skot, právě přejezd podrývákem GLS může pozitivně přispět k celkové revitalizaci porostů díky zlepšenému vsakování vody a většímu přístupu vzduchu do půdy.

U mnohých zájemců však tento stroj může vzbuzovat nedůvěru, jelikož se v jejích očích může jevit jako jednoúčelový a málo využitelný stroj. Na pořízeném videu si můžete všimnout, že tomu tak vůbec není. Snadnou přestavbou slupic se během pár minut dokáže z čistě lučního podrýváku stát půdní podrývák s pracovní hloubkou až 40 centimetrů.

Účelně a s nízkými náklady

Vertikální zpracování půdy představuje již dlouhou dobu značný trend v oblasti efektivního zapravení posklizňových zbytků a zpracování půdy jedním přejezdem. V nabídce značky SUMO nalezneme univerzální kombinovaný stroj TRIO. Jak je již z názvu patrné, stroj v jednom přejezdu provádí tři pracovní operace (podrývání, narušení a promíchání posklizňových zbytků s půdou a následná konsolidace).

 

Během předvádění jsme s tímto strojem pomáhali zákazníkům ozdravovat půdní profil – účelně a s nízkými provozními náklady. „Na pozemku, kde byla sklizena kukuřice na siláž a následně aplikováno vápno, jsme půdní sondou zjistili utuženou vrstvu v hloubce 21 až 34 centimetrů, podrývací slupice jsme proto nastavili na hloubku 40 centimetrů, abychom narušili utuženou vrstvu. Díky negativnímu uhlu slupic jsme na povrch nevytahovali kameny a mrtvou půdu. Pracovní rychlost se pohybovala kolem 12 km/hod se spotřebou 17 l/ha,“ popisuje práci stroje Martin Tlstý, produkt manažer pro stroje pro zpracování půdy a setí.

S větší meziřádkovou vzdáleností

Přesuneme-li se k nabídce strojů v oblasti zakládání strojů, najdeme v nabídce značky SUMO unikání secí stroje bud pro pásové zpracování půdy nebo takzvanou „no till“ technologii, tedy technologii zakládání porostů bez předchozího zpracování půdy.

V krátké ukázce můžete vidět zákaznický secí stroj DTS o záběru 6 metrů při podzimním zakládání porostů pšenice ozimé v dávce 270 kg/ha, společně s osivem bylo aplikováno hnojivo v dávce 70 kg/ha. Aplikovat hnojivo a vysévat osivo v jednom přejezdu nám umožnuje zásobník s patentovaným výsevním ústrojím ORGA, který lze rozdělit v poměru 50:50.

Výhodou secího stroje DTS je, že zpracovává půdu pouze tam, kde rostou kořeny rostlin. To zaručuje výraznou úsporu vláhy. Zpracování půdy v tomto případě probíhalo do hloubky 25 centimetrů, osivo je ukládáno do nakypřené půdy s dostatečným přístupem k půdní vláze a vzduchu. Výhody této technologie můžeme pozorovat na již vzešlém a vyrovnaném porostu, větší meziřádková vzdálenost přispívá v počátcích k růstu i během následné vegetace k menší náchylnosti rostlin k plísním a houbovým chorobám.

Pro více informací se neváhejte na nás obrátit.
Kontakty: Miroslav Mašek, tel.: 602 123 502; Jan Semorád, tel.: 728 656 335 nebo napiště nám na e-mail: info@agrisystem.cz

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...