Kdo přemýšlí, ušetří - cesta k lepším výsledkům

Přečtěte si o zkušenostech s technikou CASE IH a Great Plains bratrů Říhánkových.

Jiří Hruška, Profi Press , 2. 7. 2012

Účelem zpracování půdy je změnit její strukturu tak, aby vyhovovala ujímajícím se plodinám, aby se zvýšila účinnost hnojení a agronomických zásahů a aby se zemědělec v případě potřeby vypořádal se zbytky předchozí plodiny. Do zpracování půdy vkládá značnou část nákladů na založení porostu. Pokud jsou správně využity, zajistí mu v podobě výnosů maximální návratnost.

V rodině Říhánků má práce v zemědělství hluboké kořeny, Otec Václav pracoval v zemědělském družstvu již v období před sametovou revolucí. Po pádu komunismu se rozhodl, že bude v zemědělství i nadále soukromě podnikat. Od místního zemědělského družstva si pronajal traktor s nářadím a začal pro družstvo poskytovat služby. To se psal rok 1993. Časem se však ukázalo, že platební morálka družstva není dobrá a bylo tedy třeba porozhlédnout se po zakázkách i jinde. Poté, co se vrátil syn Václav z vojenské služby chyběla i technika a tak si v roce 1995 rodina Říhánků koupila první traktor (tehdy Zetor 160, protože se v té době ještě báli cizí značky) a obracecí pluh Eberhardt. Ve službách pak otec se synem zpracovávali půdu. V roce 1999 se ke staršímu bratrovi Václavovi přidal i Jiří Říhánek. Do rostoucího parku techniky přibyla ještě secí kombinace a služby byly rozšířeny také o setí. Nejvíce práce vykonala rodina Říhánků ve službách v letech 1999 až 2005 pro soukromého zemědělce Karlíka hospodařícího v Kostelci u Stříbra. Na jeho 700 ha zajišťoval otec se svými dvěma syny všechny půdní práce, setí a pomáhali i při sklizni.

OBR 1 - Bratři Václav (zleva) a Jiří Říhánkové si od Great Plains slibují zlepšení půdní struktury a snížení nákladů a času na přípravu půdy

Na vlastním od roku 2005

Každý chce, pokud to jde, hospodařit na svém, a nejinak tomu bylo s rodinou Říhánků. Jejich sen se splnil v roce 2005, kdy se jim podařilo pronajmout první půdu. Tehdy to bylo 300 ha OP, dnes rodina obhospodařuje dvojnásobnou výměru a k tomu přibližně 50 ha luk a pastvin kolem obcí Čerrnice, Koterov a Útušice na Plzeňsku. Postupem času přibyly i budovy, v roce 2006 hala v Koterově (ta následně prošla rekonstrukcí a slouží k uskladnění úrody) a nedávno další stavby v Útušicích.

Důraz na kvalitní techniku

Již první léta strávená prací ve službách potvrdila, že bez kvalitní techniky se hospodáři neobejdou. To platí o závěsném nářadí i motorové technice. Zatímco přípojné nářadí má různé značky, traktory a sklízecí mlátička jsou z jedné stáje a nosí značku Case IH. Nejsilnějším strojem na farmě je Magnum s výkonem 280 koní.

OBR 2 - Vlastní téměř vše, co má motor, má značku Case IH

Pouze tržní plodiny

V současné době obhospodařuje rodina Říhánků přibližně 600 ha většinou těžkých hlinitých půd. Na nich pěstuje obilniny a řepku. Na 50 ha je ozimý sladovnický ječmen, na stejné výměře jarní sladovnický a na 90 ha ozimý krmný ječmen s výnosem 4,5 až 5 t/ha. Na více než 100 ha je ozimá pšenice, která v místních podmínkách dává 6 až 7 t/ha. Poslední pěstovanou obilninou je oves pluchatý na 40 ha a nahý na 100 ha s výnosem 3,5 až 4 t/ha. Na více než 150 ha je pak řepka, které v dlouhodobém průměru hospodáři sklízejí 3,5 t/ha.

Na sto procent s orbou

Názor otce i synů Říhánků byl jednotný, orbu považovali za nepostradatelnou pracovní operaci. Všech 600 ha proto každoročně orali. V době, kdy pole převzali od místního zemědělského družstva, nebyla půda vůbec v dobrém stavu. Od té doby se snaží stále zlepšovat její strukturu.

Sázka na novou technologii

Součástí snahy zlepšovat půdní strukturu byly i zkoušky různých strojů. A tak se na jejich polích vystřídala technika nejedné značky. Cílem bylo porušit hloubkovým kypřením zhutněnou vrstvu půdy. Na stole byla i otázka, zda nepoužít hloubkový kypřič nebo podrývák. Otec se syny nelenili, jezdili na zkušenou k jiným zemědělcům a snažili se získávat všechny dostupné informace.

OBR 3 - Great Plains Simba DTX 300 vybavený ještě výsevní jednotkou OSR 6, určenou pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky

Rozhodující pro konečnou volbu se ukázal výzkum zpracování zhutněné vrstvy půdy, kterému se dlouhodobě věnuje výrobce půdozpracujících strojů Great Plains. Způsob, jakým se této problematice výrobce věnuje a výsledky, kterých se svou technikou dosáhl všechny zúčastněné přesvědčil. A tak již zbývalo pouze vyzkoušet vhodný stroj v domácích podmínkách. Po krátkém jednání byl na farmu Říhánků zapůjčen kombinovaný stroj pro zpracování celého půdního profilu, nesený model Simba DTX 300. S dvěma řadami podrývacích slupic Pro-Lift, dvěma řadami talířů s nastavitelným úhlem a patentovaným DD pěchem. SIMBU DTX 300 vyzkoušeli a zjistili, že jej lze využít pro různé práce. Umí mělce zpracovat půdu, v případě potřeby však zpracuje celý půdní profil až do hloubky 40 cm. Je vhodný i pro urovnání hrubé brázdy po pluhu. Je tedy optimální kombinací mělkého zpracování talířovou sekcí, hlubšího prokypření a ozdravení půdního profilu podrývacími slupicemi a následnou konsolidací DD pěchem, dnes se tomuto zpracování také říká vertikální zpracování. Zkušební stroj měl ještě v té době typickou oranžovou barvu.

OBR 4 - Podrývací slupice Pro-Lift kladou v půdě díky malé tloušťce 20 mm velmi malý odpor. Lze je osadit třemi typy křídel.

Zkušební práce proběhly v srpnu loňského roku na ploše 4 ha. Pršelo, bylo mokro a podmínky rozhodně nebyly optimální. Simba DTX 300 se předvedla v agregaci s nejsilnějším traktorem Case IH Magnum 280. Pozemek byl po sklizni řepky, podmítnutý, se vzešlým výdrolem. Simba DTX 300 jej zpracovala do hloubky 30 až 35 cm. Jako optimální se ukázala rychlost 8 až 12 km/h. Přestože opticky půda nevypadala nijak bezvadně, následná pracovní operace (přejezd kompaktorem) určená pro urychlení schnutí ukázala, že je půda nadýchaná a připravená pro setí následné plodiny (ozimé pšenice).     

OBR 5 - Stroj je vybaven dvěma řadami stavitelných talířů o průměru 510 mm. Talíře v řadě jsou od sebe vzdáleny 250 mm.

Za normálních klimatických podmínek by bylo možné sít za Simbou přímo, bez dalšího zpracování půdy. Ukázalo se, že Simba DTX 300 může nahradit orbu a ozdravit půdu.

 

OBR 6 - Patentovaný DD pěch má průměr 600 mm a prstence vzdálené od sebe 200 mm.

Žádné váhání se již nekonalo, následovala závazná objednávka u dlouholetého dodavatele zemědělské techniky, firmy CSK Agro, s. r. o., která rodině farmářů zajišťuje i servis strojů.

První zelená

Objednaný stroj byl dodán přímo z mezinárodního veletrhu Techagro v Brně. Na farmu dorazil Great Plains Simba DTX 300 vybavený ještě výsevní jednotkou OSR 6 kit, určenou pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Byl prvním dodaným strojem Simba v zelené barvě. A proč v zelené? Společnost Simba byla v roce 2010 prodána výrobci zemědělské techniky, firmě Great Plains. Rozhodnutím vlastníka je od letošního roku dodávat na trh kompletní sortiment v jednotné barvě, tedy typické zelené. Od ledna letošního roku došlo také ke změně v zastoupení značky Great Plains u nás, generálním dovozcem této techniky se stala společnost Agri CS. Co se týče strojů Simba, tam se nic nemění, tuto značku měla ve své nabídce společnost Agri CS již dříve.

A co od nového stroje majitelé očekávají? Především chtějí zlepšit půdní strukturu a hospodaření s vláhou, což by mělo ve svém důsledku vést ke zvýšení výnosů řepky. Neznamená to ale, že by se na zdejších polích přestalo orat. Vzhledem ke čtyřletému osevnímu postupu by nová posila od Great Plains měla zpracovat a současně osít řepkou každé pole jednou za čtyři roky. Část plochy řepky by se tak podařilo zasít jedním přejezdem. Great Plains také splňuje standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).  

Plně vytížená bude Simba DTX 300 až v letošním roce. A jak by měla vypadat příprava půdy a popřípadě i setí se Simbou? Po sklizni bude následovat podmítka talířovým podmítačem. Po vzejití výdrolu posoudí, zda jej spálí (když jej bude hodně) nebo vyjedou rovnou se Simbou. Podle aktuální situace na poli farmáři rozhodnou, zda všechno setí obstará Simba DTX v jednom přejezdu, nebo bude svěřeno klasickému secímu stroji s aktivní přípravou půdy.

Vzhledem k tomu, že veškerou práci zvládá rodina Říhánků s jedním stálým zaměstnancem, velmi důležitá je nejen úspora vynaložených nákladů, ale i časová úspora při provádění polních prací.

V každém případě nasazení Simby DTX 300 ušetří dva až tři přejezdy, což může být v hektickém podzimu hodně. 

Zdroj: Farmář 7/2012.
Autor: Jiří Hruška

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...