Když vás podmítač podrží…

Přečtěte si zajímavý článek o zelených podmítačích Great Plains...

Ing. Václav Madl, AGRI CS a.s. , 18. 5. 2015

Podmítače bývají prvními stroji, které zasahují do polních prací hned po sklizni. Jejich kvalita práce proto významně ovlivňuje všechny následné operace ve zpracování půdy, setí, sázení i účinnost aplikace postřikové jíchy. V optimálním prostředí pracuje mnoho strojů. Prvních rozdílů si však můžeme všimnout, pracujeme-li v obtížnějších podmínkách. Sofistikovanější podmítače jsou schopny perfektně vyřešit jarní i podzimní předseťovou přípravu půdy.

SIMBA X-PRESS JE VELMI UNIVERZÁLNÍ STROJ

Modelová řada SIMBA X-Press se s pracovními záběry 2,5 – 10 m za velmi krátkou dobu stala naším nejprodávanějším modelem. Navázala tak na úspěchy ve Velké Británii a Francii. SIMBA X-Press od Great Plains je robustní a kompaktní talířový podmítač velmi vhodně využitelný pro mělčí zpracování s vysokou pracovní výkonností. Je vhodný jak do minimalizačních i redukovaných způsobů zpracování půdy, tak pro předseťovou úpravu povrchu půdy po orbě v konvenčních způsobech hospodaření, kde snižuje zemědělcům finanční náklady na přípravu seťového lůžka a také ztrátu cenné půdní vláhy.

OBR: Velmi oblíbené jsou pracovní záběry 8 a 10m, které lze dodat s hydraulicky ovládaným smykem umístěným mezi talíře a pěch, což je příjemné při předseťové přípravě půdy.  

 

VYSOKÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ VÝBAVY UŽIVATELE PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

Investice do velkého množství technických vychytávek se výrobci rozhodně vyplatila. K velmi sofistikovaným prvkům základní výbavy patří ojedinělý systém regulace pracovního úhlu talířů. Obsluha má tak možnost nastavit celý stroj podle aktuální situace na poli. Nikoli pouze pracovní hloubku! Nastavitelná je každá řada talířů zvlášť, nezávisle jedna na druhé. To proto, že například v polehlém porostu je v přední řadě talířů vhodnější menší úhel než na zadní. Při práci v nízkém strništi nebo při zpracování TTP je naopak vhodnější větší úhel v přední řadě a menší v zadní, protože přední talíře drn podříznou a otočí, zadní talíře vše rozřežou. Při úpravě hrubé brázdy po orbě většinou využíváme menší úhly v obou řadách. Není to nic složitého. Ale kouzlo toho, že jsme schopni pracovat v různých podmínkách a pozitivně můžeme ovlivnit kvalitu práce celého stroje, to je k nezaplacení.

OBR: Je to komfortní, jednoduché a spolehlivé. Přizpůsobením se aktuální situaci na poli můžete výsledek práce jenom vylepšit. Podobných vychytávek má pro vás Great Plains celý arsenál.

Každý zemědělec přece ví, že jsou roky suché i vlhké. Po různých plodinách a užívaných technologiích na pozemcích zůstávají množstvím i charakterem rozdílné posklizňové zbytky. Velmi významný vliv na finální nastavení stroje má i druh zpracovávané půdy, který mají zemědělské společnosti mnohdy zastoupený ve více variantách. Jednoduchým nastavením pracovního úhlu talířů neregulujeme pouze intenzitu řezání či míchání, ale měníme i úhel vnikání do půdy, což pomáhá zejména za sucha.

Změnu pracovního úhlu talířů u SIMBY X-Press můžeme provádět různými způsoby. Finální varianta vhodná pro daného uživatele je volena individuálně. Možná je verze s plynulým nastavením otáčením klikou, stupňovitě přesazováním čepu nebo hydraulicky. Vybere si tedy každý.

Talířové podmítače od Great Plains jsou osazovány ozubenými nebo řezacími talíři o ideálním průměru 510 mm. Tento průměr talířů je dostatečný i pro hlubší zpracování půdy neboť kvalitní práci podporuje právě možná změna jeho pracovního úhlu. Podmítače od Great Plains s tímto průměrem talířů nejsou tak náročné na vysokou pojezdovou rychlost, kterou může být v kopcovitých terénech a za vlhka obtížné dodržet.

Správně provedenou konsolidaci považujeme za jeden z klíčových prvků zpracování půdy. Proto si zemědělec u Great Plains může podle svých lokálních podmínek a potřeb vybírat až z šesti různých typů válců nebo pěchů. Dobrá konsolidace patří mezi nejdůležitější součásti celého procesu zpracování půdy. Zajišťuje lepší strukturování, podpoří kapilaritu, udrží vláhu v půdě, srovná pole a ovlivňuje krátkodobé emise CO2, což má příznivý vliv na životní prostředí, ale i zachování živin a organické hmoty v půdě.

GREAT PLAINS MÁ CO NABÍDNOUT

Obchodní zástupci těchto anglických pomocníků s logem Great Plains vědí, že rozdílné podmínky pro zpracování půdy nepanují jen v rámci krajů či okresů. Ale variabilitu prostředí můžete mít vy všichni v rámci jedné farmy nebo můžete cítit rozdíly mezi jednotlivými sezónami. U strojů Great Plains vždy očekávejte vyšší přidanou hodnotu. Od nás nikdy neuslyšíte, že je stroj od výrobce ideálně nastaven pro práci ve všech podmínkách. Nečekejte v sezóně na lepší půdu, déšť či sucho. Seřiďte svou SIMBU X-Press a spokojeně pracujte! Dodáváme na vaše pole variabilitu, kterou jistě využijete. S Great Plains budete vždy o krok dál…

ZAJÍMAJÍ VÁS ZKUŠENOSTI OD SAMOTNÝCH UŽIVATELŮ?

Kliknutím na obrázek si můžete přečíst zkušenosti z Plzeňska.

 

 

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...