Nová rozmetadla minerálních hnojiv

Přečtěte si o novém stroji v sortimentu AGRI FARMING SOLUTIONS.

28. 1. 2022

Naším dlouhodobým cílem je nedodávat zákazníkům pouze stroje, ale kompletní balíček služeb spojený s poradenstvím a řešením pro jejich potřeby. To je i cílem naší značky AGRI FARMING SOLUTIONS, která v sobě zahrnuje právě stroje, které pomáhají našim zákazníkům řešit legislativní, půdoochrannou, protierozní či jinou problematiku. Nově rozšiřujeme portfolio AGRI FARMING SOLUTIONS o rozmetadla minerálních hnojiv. Různé modelové řady nabízí uspokojení pro širokou škálu zákazníků. Jedná se o mechanicky ovládané stroje pro malé farmáře až po profesionální rozmetadla s váhami, variabilní aplikací a sekční kontrolou.

Příchod rozmetadel značky DCM na český trh přináší mnoho komfortních prvků pro obsluhu a nastavení stroje.  V kombinaci se složkami precizního zemědělství se jedná o velice chytré rozmetadlo. Rozmetadla hnojiv DCM splňují evropskou normu životního prostředí, norma EN 13739-1.

Změna záběru bez výměny rozmetacích lopatek.

Jedná se o patentovaný „Click systém“. Pracovní záběr lze nastavit od 18 do 36 metrů, u největšího rozmetadla až 45 metrů. Na rozmetacích lopatkách lze nastavit jejich úhel a aktivní délku. S optimálním seřízením pomůže uživatelsky jednoduchá mobilní aplikace v českém jazyce. Rozmetací ústrojí je celé vyrobené z kvalitní nerez oceli s šířkou lopatek 3 mm, což zajišťuje dlouhou životnost.

Plynulý tok hnojiva.

Kombinace specifického nesymetrického otvoru pro výpad hnojiva na rozmetací kotouč a šetřeného čechrače zajišťuje zamezení kolísání aplikační dávky z důvodu ucpání výpadového otvoru.

Dopad hnojiva na správné místo rozmetacího kotouče za všech podmínek.

Mezi výpadovým otvorem násypky stroje a rozmetacím ústrojím jsou umístěné kartáče pro vedení aplikovaného produktu. Tímto jednoduchým způsobem je docíleno dodržení rovnoměrného rozhozu na požadované místo pozemku při práci v členitém terénu.

Jednoduché vyprázdnění zbylého obsahu rozmetadla.

Ve spodní části násypky se nachází kulaté průhledné zátky. Prostřednictvím sejmutí víka lze vyprázdnit zbylý obsah rozmetadla. Dále lze vzniklý otvor využít k kontrole ústí násypky.

Dodržení nastavené dávky v každém případě. 

Přesné dávkování hnojiva je zprostředkovávané pomocí 2 tenzometrických vah. Tyto váhy jsou vybaveny automatickou korekcí do svažitosti 25°. Samotné vážení probíhá 3 krát za sekundu a je průměrováno pro eliminaci vlivu terénu.

Cílené hospodaření dle potřeb vašeho pozemku.

Variabilní aplikace umožňuje měnit aplikační dávku během práce stroje na základě aplikační mapy nebo on-line snímačů porostu. Heterogenní přístup k rostlinám v rámci různých lokalit pozemku napomáhá optimální distribuci hnojiva a jeho úspory. Modulace dávky aplikovaného produktu je možná pro každý kotouč zvlášť (jiná dávka pro pravou a levou stranu).

Úspora aplikovaného produktu.

Rozmetadla vyšších modelových řad obsahují funkci sekční kontroly. Tato vlastnost je velice důležitá s přicházejícími omezeními na aplikované množství hnojiv, především dusíku. Pracovní záběr stroje je rozdělen do 8 nebo 16 aplikačních zón, podle typu. Při práci v klínovitém pozemku či otáčení na souvrati dochází k plynulé změně rozhozu stroje při dodržení požadované plošné dávky aplikace.

Dlouhá životnost stroje.

Na přání zákazníka lze rozmetadlo vyrobit v nerezovém provedení. V tomto případě je kromě standardního provedení, kdy je z nerezové oceli vyrobené rozmetací ústrojí, deflektory a blatníky, také nerezová celá násypka na hnojivo.

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...