Polní analyzátor Augmenta

Automatizuje analýzu plodin a dávkování hnojiva v reálném čase.

3. 2. 2022

Polní analyzátor Augmenta poprvé umožňuje automatizovat procesy analýzy plodin a dávkování hnojiva v reálném čase, a poskytuje tak všechny výhody, které z toho vyplývají. Zařízení dokáže snížit používání chemikálií až o 40 % a zvýšit produktivitu až o 20 %, čímž snižuje negativní dopady průmyslového zemědělství na životní prostředí a zdraví.
 
Současné klimatické změny a rychlý populační růst kladou zvýšené nároky na zemědělce. Ti jsou nuceni se přizpůsobit aktuálním trendům a produkovat více potravin než kdy předtím, to vše navíc za souběžného snižování vstupních nákladů. Důraz by měl být, proto kladen i na optimalizaci investic do hnojiv, která tvoří až několik desítek procent počátečních výdajů a jež je mimo jiné zapotřebí efektivně aplikovat.
 
Stále více se proto do popředí dostávají technologie, které zemědělcům umožňují hnojit každou část pole individuálně a podle skutečných potřeb dané plodiny. Na trhu se vyskytuje celá řada řešení variabilního hnojení, která jsou postavena na mapových podkladech získaných prostřednictvím satelitů a dronů. Satelitní snímky jsou však nízkého rozlišení a nemohou poskytovat analýzu v reálném čase. Drony jsou zase časově náročné na obsluhu a drahé, protože vyžadují specifickou kalibraci pro každou plodinu. Analýza jejich snímků trvá dlouho, většinou několik dní.
 
 

Augmenta – analýza plodin a dávkování hnojiva v reálném čase

 
Na trh nyní přišlo snadno použitelné řešení od firmy Augmenta, které automatizuje jednu z nejdůležitějších operací při pěstování obilovin – hnojení. Polní analyzátor Augmenta je jediným soudobým řešením typu plug and play (snadná instalace) v oblasti tzv. precizního zemědělství, které kombinuje úplnou automatizaci analýzy plodin a dávkování požadovaného množství hnojiva, pesticidu nebo fungicidu a cílí jej přesně na místo určení. Využívá přitom algoritmy hlubokého učení. Systém je navržen tak, aby jej bylo možné snadno namontovat na jakýkoli traktor, rozmetadlo/postřikovač, což umožňuje plně automatizovat proces přesného hnojení za méně než pětinu ceny jiných obdobných řešení na současném trhu!

polni-analyzator-augmenta-agrics-postrik-hnojeni-jak-usetrit-cena-hnojiv-3.png
Obr.: Polní analyzátor Augmenta se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímače světelných podmínek.

 
Polní analyzátor Augmenta se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímače světelných podmínek. Montuje se na přední část střechy traktoru nebo postřikovače, přičemž doba instalace činí dle provedení střechy daného stroje většinou jednu až dvě hodiny. Spolu s analyzátorem jsou dodávány veškeré k tomu potřebné díly a držáky. Následně se ze zařízení natáhne kabel do zadní části stroje k ISOBUS zásuvce, kam se přes vložku napojí na komunikační protokol. Zařízení komunikuje bezdrátově pomocí vlastní wifi sítě s tabletem uvnitř stroje. Ten obsluze stroje poskytuje přehled o procesu hnojení. Pokud jde o rozmetadlo nebo postřikovač staršího data výroby bez ISOBUS systému, může komunikace probíhat přes komunikační protokol LH 5000. Pro případy, kdy stroj navíc nedisponuje vážicím systémem a schopností variabilního ovládání, výrobce poskytuje sadu pro montáž elektromotorů, které zajistí variabilní dávkování hnojiv také u starých rozmetadel.

polni-analyzator-augmenta-agrics-postrik-hnojeni-jak-usetrit-cena-hnojiv-2.jpg

Obr.: Zatímco traktor/postřikovač pracuje na poli, kamerový systém Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem.
 
Zatímco traktor/postřikovač pracuje na poli, kamerový systém Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem. Kompenzuje také případné nedostatky vyplývající z podmínek prostředí, v němž je stroj nasazen – například neuspokojivou úroveň osvětlení. Analyzátor Augmenta umožňuje vytvářet mapu vegetačního indexu (AUG Index), a to i za velmi proměnlivých podmínek. Na jejím základě pak dochází k určení variabilní dávky pro aplikaci dusíkatých hnojiv (N VRA). S pomocí umělé inteligence systém řídí i nástroj Variable Control (VR), který automaticky aplikuje jen takovou dávku hnojiv, jakou daná partie pole potřebuje, čímž optimalizuje stav plodin a minimalizuje výskyt nežádoucích vlivů na životní prostředí. Získaná data (vypočtená potřebná dávka hnojiva) jsou v reálném čase okamžitě přenášena do připojeného rozmetadla nebo postřikovače a hnojivo je z jednotlivých sekcí rozmetadla nebo postřikovače aplikováno na pole. Systém umí pracovat až se 128 sekcemi. Naměřená data lze navíc kombinovat s předem připravenou aplikační mapou.


Sledování pole i stroje přes webový portál

 
Data z analyzátoru Augmenta jsou navíc automaticky přenášena na cloudový portál pro usnadnění další správy a analýzy. Data lze ve standardním formátu exportovat i do jiných informačních systémů pro řízení zemědělských podniků.
 
Webový portál umožňuje sledovat jednotlivá pole. Je například možné zobrazovat mapu vegetačního indexu, snímky oblastí zájmu detekované umělou inteligencí v rozlišení 4K, stahovat vygenerovaný detailní report pozemku či importovat nebo exportovat soubory ve formátu Shapefile. Kromě pole lze dohlížet i na stroje – jejich pozici, počet zpracovaných hektarů a analyzovat jejich produktivitu. Zajímavou funkcí je sledování návratnosti investice.
 


Slibné výsledky polního analyzátoru Augmenta

 
Polní analyzátor Augmenta podporuje následující plodiny: pšenice, ječmen, oves, kukuřice, žito, tvrdou pšenici, řepku, bavlnu a cukrovou řepu. Výhodou je, že nově podporované možnosti a funkce budou kdykoli dostupné díky možnosti vzdáleného updatu – zemědělec tedy nemusí nic pořizovat dodatečně.

polni-analyzator-augmenta-agrics-postrik-hnojeni-jak-usetrit-cena-hnojiv-4.jpg

Obr.: Polní analyzátor Augmenta podporuje následující plodiny: pšenice, ječmen, oves, kukuřice, žito, tvrdou pšenici, řepku, bavlnu a cukrovou řepu
.

 
Podle studií Augmenty bylo u zemědělců, kteří využívali výše zmíněný polní analyzátor, pozorováno zvýšení výnosu o 11 %, došlo ke zkvalitnění plodin o 20 % a snížení spotřeby chemikálií o 40 %, což vedlo k čistému zisku v průměru 200 eur na hektar za sezónu. V roce 2021 proběhlo testování tohoto analyzátoru i v České republice. Zařízení bylo umístěno na rozmetadlo a postřikovač Amazone Pantera a odzkoušeno na 500 hektarech orné půdy. Zainteresovaný zemědělský podnik byl s výsledky spokojen a analyzátor si zakoupil.

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...