Praha hostila experty o půdě

Společnost AGRI CS uspořádala ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze speciální konferenci o půdě s názvem  PŮDA - ZÁKLAD EFFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ.

Zuzana Schwarzová, AGRI CS a.s. , 7. 2. 2013

Tato konference se konala koncem ledna v areálu České zemědělské univerzity, kde studentům a zemědělské veřejnosti prezentovali svoje znalosti a zkušenosti přední světový experti, kteří s půdou pracují již řadu let.

OBR: Fotografie zachycuje uvítání na konferenci PŮDA - ZÁKLAD EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ.

Proč se AGRI CS rozhodla uspořádat speciální seminář o půdě? Stále více se dočítáme o hodnotě půdy v zemědělství, ekonomických a enviromentálních důsledcích správné péče. Je důležité, abychom si uvědomilil, které faktory půdní úrodnost ovlivňují a jak efektivně můžeme s půdou hospodařit. Cílem semináře bylo odpovědět na tyto zásadní otázky v životě každého zemědělce. Ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU jsme pozvali specialisty na půdu - Andrewa Warda a Simona Revella. 

Andrew Ward hospodaří na 650 ha ve Velké Británii, kde pěstuje především pšenici, cukrovou řepu a řepku olejku. Má více než 25 let zkušeností farmáře a od roku 2002 využívá výhradně redukované zpracování půdy. V roce 2008 mu byl udělen prestižní titul „Farmář roku“, kdy porota nejvíce ocenila jeho znalosti v oblasti efektivního pěstování plodin. Dnes je předseda Lincolnshire Arable Benchmarking Group zaměřené na porovnávání různých způsobů zpracování půdy. Je členem představenstva Svazu pěstitelů řepky. Andrew je také zodpovědný za testy nových odrůd osiv a hnojiv. V roce 2009 založil WCS (Ward Cultivation Solutions) s cílem poskytovat poradenství a pomoc farmářům se zaměřením na náklady pěstovaných plodin, provozní náklady strojů, vhodné způsoby zakládání porostů, hospodaření s půdou a efektivní využívání hnojiv. Hostí farmáře z celé Evropy, aby se s jeho metodami seznámili.

Simon Revell pracuje na pozici exportního ředitele společnosti Great Plains (dříve SIMBA). V 90. letech se společností Monsanto odstaroval program redukovaného zpracování půdy  ECOtillageTM s cílem snížení nákladů, kvalitní práce s rostlinnými zbytky a ochrany životního prostředí. Spolupodílel se na vydání třech odborných publikací: „Harvesting the growing opportunities presented by Oilseed Rape“, „Growing for profit: practical guide to successful cereals establishment“ a „Soil – Agriculture´s  most  valuable asset“, která byla v roce 2010 přeložena do češtiny s názvem „Půda, nejcennější aktivum zemědělství“ (lektoroval prof. Ing. Josef Hůla, CSc.). Své zkušenosti získal díky spolupráci s předními světovými odborníky v oblasti pedologie (prof. Godwin), ochrany klimatu (prof. Reicosky) a díky aktivitám v Evropě, Asii a Austrálii. Simon je uznávaným odborníkem v oblasti zdravé půdní struktury.

OBR: Na obrázku vidíte Andrewa Warda a Simona Revella, hosty ze zahraničí, spolu s produktovým manažerem značky Great Plains Václavem Madlem a Karlem Plešingerem, obchodních ředitelem zemědělské techniky AGROTEC Group. Fotografie je pořízena v průběhu konference o půdě.

Ze strany zemědělské veřejnosti měla tato konferenci velký úspěch, neboť se mohli dozvědět další možnosti, jak efektivně hospodařit s půdou a získat náslědně další výnosy. Zároveň mohli osobně prodiskutovat svoje postupy a názory přímo s těmito experty.

Společnost AGRI CS, jako jeden z tvůrců celosvětového vzdělávacího projektu SOIL ACADEMY, by chtěla do budoucna uspořádat více podobných seminářů, abychom našim zákazníkům nenabízeli pouze produkty, ale především technologie a knowhow, které jim pomůžou v jejich podnikání.

Odkaz na projekt SOIL ACADEMY

 

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...