Praktický rádce úspěšného zemědělce

Přečtěte si o novém průvodci pro každého zemědělce, který je součástí týdeníku Zemědělec 14/2013.

Ing. Václav Madl, AGRI CS a.s. , 29. 3. 2013

Vkládanou přílohou týdeníku Zemědělec 14/2013 byl zcela unikátní praktický původce, chcete-li rádce úspěšného zemědělce. Podněty k vytvoření průvodce jsme dostávali od vás farmářů řadu let a přemýšleli jsme o něm jako jednoduchém a užitečném nástroji k předání informací, které by vám mohly pomoci. Průvodce jistě nenahradí osobní jednání a poznání lokálních potřeb, ale mohl by být na začátku změn v přístupu k některým problémům.

Stále se setkáváme s negativními vlivy erozí, s přemírou perfekcionalismu v podobě vyšší četností pracovních operací například při přípravě seťového lůžka, na úkor zhoršení stavu půdní struktury. Setkáváme se i s neochotou si připustit změny klimatu, které se například v roce 2012 negativně projevili na Slovensku a jižní Moravě. V takových případech nelze očekávat zlepšení ani v otázkách uhlíkové stopy výroby. Průvodce popisuje situace, které ve větší či menší míře alarmují o tom, co se v půdě případně rostlině děje a jaké jsou možnosti nápravy. Hlavním úkolem průvodce je předat základní informace a návody ke zlepšení daného stavu na poli zejména v situacích, kdy je půda jakožto nejcennější zdroj na farmě poškozena, případně její poškozování probíhá. Průvodce vznikl jako součást  vzdělávacího projektu Soil Academy a zahrnuje více než 30-ti leté zkušenosti odborníků Great Plains z obou stran Atlantiku.

 

Na začátku zaujme lupa

Otevřete-li původce, první co vás pravděpodobně zaujme, bude lupa. Lupa, která symbolizuje pohled pod povrch půdy přiblíží čtenáři faktory, které půdní úrodnost ovlivňují.  Při posuzování kvality práce různých strojů stále větší část nejen zemědělců hodnotí to, co stroj zanechal na povrchu. Dokonce ani při inventarizaci porostů nebývá vždy pravidlem pohled pod povrch. Přístup Great Plains je charakteristický zejména tím, že základní informace o problémech nebo potenciálu výnosu hledáme právě pod povrchem.

Mezi faktory, které lze svým přístupem alespoň částečně ovlivnit jistě patří pH, půdní struktura a práce s organickou hmotou. Pod zobrazením půdního profilu jsou na dvou rozdělených stránkách popsány půdní struktura a organická hmota. Na vnějším popisu půdní struktury jsou typické příklady, se kterými se můžete na poli setkat. Jde o ukázky možných problémů s půdní strukturou jako je vytváření vodních ploch, eroze, špatné vysychání a další.

 

Rady, kdy půdu obdělávat, a příznaky zhutnění

Pokud tento list otočíte, na vnitřní straně popisu půdní struktury naleznete rady o tom, kdy je vhodné půdu obdělávat. Také se dozvíte něco o prvních příznacích tvorby zhutnělých vrstev. Stejnou logikou je na pravém listu popsána problematika práce s organickou hmotou, kdy se na vnější straně seznámíte s běžnými problémy na poli a otočením získáte informace o tom, jaký vliv mohou mít různé způsoby zapravení rostlinných zbytků na využití živin následnou plodinou. A také to, že vše začíná sklizní předplodiny.

 

Co mohu získat dobrou péčí o půdu

péčí o půduStředové pole výrazně označuje nadpis CO MOHU ZÍSKAT DOBROU PÉČÍ O PŮDU. Shrnuje základní poznatky obou problematik, které tak jak to v přírodě bývá, spolu souvisí. Jedním z motivátorů nejen zemědělců jsou ekonomické výsledky podnikání. Proto ani zde nechybí znázornění závislosti hustoty kořenového systému rostlin, který bývá perfektním zrcadlem stavu půdní struktury, na výnosu pěstované plodiny, se zvýrazněním příkladu rozdílu tržeb podle míry úspěchu řešení problému se samozřejmým vlivem lokálních podmínek. Mezi plodiny, které mohou být citlivé na výskyt zhutnělých vrstev patří cukrová řepa, kukuřice a sója. To však neznamená, že ostatní plodiny na zhutnění nereagují. V tomto případě je zobrazen přínos nových přístupů u řepky olejky, která je svou citlivostí na případné bariéry v půdním profilu známa. Po úplném „rozbalení skládačky“ ve středu uvidíte logo Great Plains – Harvest starts here. Nové logo ztělesňuje základní myšlenku, se kterou jsou přístupy k půdě, jakožto nejcennějšímu zdroji na každé farmě, i technologie pěstování různých plodin, zaváděny. Čtyři základní směry jsou zde popsány a budeme se jim věnovat později.

 

Rady a problémy

V průběhu zpracování půdy nebo při zakládání nových porostů může práci ztížit ucpávání strojů, jindy nelze „dostat“ pracovní tělesa do tvrdé půdy. Jsou situace, kdy dochází k vynášení neúrodné půdy na povrch nebo se po zaválení vytvoří na povrchu půdy krusta, skrze kterou se rostliny jen obtížně „dostávají“. Některé z těchto příkladů naleznete popsané na straně RADY A PROBLÉMY s jednotlivými návrhy řešení.

 

Na konci modely zemědělských strojů

Zadní strana rádce má za úkol pomoci Vám v orientaci mezi nejběžnějšími modely zemědělských strojů od Great Plains, kde klíčem jsou pracovní operace a podmínky, ve kterých by stroje pracovaly. 

 

O společnosti Great Plains

V roce 1976 byly na různých kontinentech založeny dvě společnosti pro výrobu zemědělských strojů. O obou bylo ve světě během následujících několika let velmi slyšet. První ze společností byla zakladatelem Kiethem Burtonem pojmenována po králi zvířat Simba (Lev ve svahilštině) a pověst kvalitních strojů z Velké Británie si získala zejména na domácí půdě, v Evropě, Africe a Austrálii. V roce 2010 se společnost Simba stala součástí Great Plains. Za oceánem ve stejném roce Roy Applequist započal výrobu secích strojů. To, co vzniklo, jako malý, nově založený podnik s jedním zaměstnancem, se dynamicky rozrostlo na prosperující společnost orientovanou na rozvoj, která dnes nabízí širokou řadu produktů. Ať už se jedná o technologie zpracování půdy, technologie setí, ochrany rostlin a údržby krajiny.

Great Plains je společnost v soukromém vlastnictví se sídlem v Kansasu, USA, s několika divizemi v Severní Americe a Velké Británii. Jako vývozce do více než 40 zemí po celém světě je společnost Great Plains známá v mnoha regionech pro svou úspěšnou průkopnickou práci v oblasti půdoochranných technologií, vertikálního zpracování půdy a přesného setí do dvojřádků Twin-Row.

Základním kamenem rozvoje společnosti jsou speciální oddělení pro výzkum a vývoj, kde pracují odborně vyškolení inženýři a technický personál se zkušenostmi v zemědělství. Společnost Great Plains spolupracuje s předními vědeckými pracovištěmi, univerzitami a uznávanými odborníky. Díky svým přístupům se tato společnost stala světově uznávaným oborníkem a partnerem v oblasti zdravé půdní struktury a v zavádění úspěšných technologií při pěstování různých plodin.  Roky zkušeností a testování jasně prokazují, že technická řešení připravená společností Great Plains zvyšují výnosy a produktivitu práce, snižují náklady a to uživatelům přináší zisk.

 

Nabízíme zkušenosti, odbornost a know-how

V České a Slovenské republice je za Great Plains zodpovědná společnost AGRI CS a.s. se svou sítí autorizovaných středisek. Zajišťujeme prodej nových strojů i financování a pojištění techniky. Poprodejní služby ve formě odborného servisu a dodávek náhradních dílů dnes využívá více než 400 zákazníků. Naše cíle jsou však vyšší. Přejeme si, aby naši partneři cítili, že získávají něco výjimečného. Nejen kvalitní stroj a služby. Za naším týmem stojí mnohaleté zkušenosti světově uznávaných odborníků, informace a know-how, možnost nabídky stroje nebo celé technologie.

Rádi se s vámi setkáme a navrhneme řešení vašich problémů. Předpokládám, že většina z vás do práce nechodí jen pro výplatu. Práce v zemědělství je tak specifická, že lidé, kteří zde tráví celý život darují dílu i kus sebe. A tak to plyne už po mnoho generací. Nejúspěšnější světové společnosti, bez ohledu na svá zaměření, přežily všechna úskalí v podobě výkyvu trhů, změn klimatu, vývoji technologií i poptávky díky přístupu svých managementů, majitelů. Tyto přístupy měly základní společné jmenovatele v podobě ochoty se přizpůsobit, nebát se inovací a neustále se vzdělávat. Někteří z nás, i přes prokazatelné problémy nebo změny okolního prostředí, zavedené postupy se měnit zdráhají. Jeden ze znalých Albert Einstein říkal: „ Jen blázen dělá do kola to samé s očekáváním lepšího výsledku“. Nebojte se změnit přístup!

Na tento úvodní vstup budou v následujících čtyřech týdnech navazovat články, které Vám detailněji přiblíží know-how a technologie od Great Plains. Nechť jsou vám k užitku…

Ing. Václav Madl – AGRI CS a.s.

>> Užitečnou brožurku Praktický průvodce úspěšného zemědělce
představil Ing. Václav Madl
.

>> Vše důležité je schováno pod povrchem. Lupa zvýrazňuje faktory, které ovlivňují půdní úrodnost.

 

>> Příroda nám problémy s půdní strukturou dává najevo mnoha způsoby. Zkusme je pozorněji vnímat...


>> Jestliže chcete zefektivnit postupy na farmě, můžete začít využívat rýčovou metodu. Získáte tak potřebné informace k výběru vhodného nářadí i pracovní  hloubky na daném pozemku

 

>> Vše začíná sklizní předplodiny. Dobrá práce s rostlinnými zbytky a technologická ukázněnost se ve výsledné efektivitě projeví.

 

>> Ekonomické vyjádření potenciálního přínosu nových přístupů u řepky olejky, která je svou citlivostí na bariéry v půdním profilu známa

 

>> Při zpracování půdy a setí může na výsledek práce působit mnoho vlivů. Pokud je možné se některým situacím přizpůsobit a negativním výsledkům předejít, využijme toho.

 

>> Po plném rozbalení průvodce budete seznámeni se základními technologiemi Great Plains.

 

 

 

 

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...