Rozšířená kompatibilita Isobus pro zákazníky Case IH

Trend k používání závěsných strojů s ovládáním Isobus je stále intenzivnější. 

AGRI CS a.s. , 3. 6. 2014

V souladu s tím požaduje více a více zákazníků možnost ovládání těchto strojů z kabiny traktoru. Firma Case IH řeší ovládání Isobus jako součást svého systému precizního zemědělství AFS.  Displeje AFS Pro 700 a Pro 300 mimo jiné také umí komunikovat s nářadím pomocí Isobus

Terminály jsou doplněny softwarem s názvem Case IH Isobus Task Controller, který umí komunikovat s kompatibilním softwarem v řídící jednotce nářadí. Marketingový manažer systémů AFS pro Case IH Europe, Uli Sommer říká: „Isobus Task Controller poskytuje zákazníkům univerzálnost a mnohostrannost při užívání nářadí s ovládáním pomocí tohoto systému a zároveň benefity pokrokové integrované technologie Case IH. Od té doby, co jsou terminály AFS Pro 700 a Pro 300 montovány do traktorů v průběhu výroby, mají naši zákazníci díky jejich otevřené struktuře jednotnou univerzálnost. Nabízené systémy jsou součástí terminálu, nikoli obyčejný přídavek.“ 

Obrázek 1 Řidiči traktorů Magnum si budou moci pomocí USB disku přenést hotovou zakázku na monitor AFS Pro 700. Aktivovaný ISO Task Controller ji zpracuje a umožní jednoduché ovládání přípojných strojů podle Isobus včetně dalších automatických funkcí

Komunikace s nářadím

Uvedené terminály jsou určeny pro traktory Case IH Puma, Magnum, Steiger a Quadtrac. Mají dotykovou obrazovku s možností rozdělení a interní paměť s rozhraním USB pro přenos dat. Jsou integrované v loketní opěrce, ale mohou být i přenášeny mezi stroji. Fungují pro zobrazení systému navádění, telematiky AFS Connect, funkcí traktoru a systému Isobus. Práce s loketní opěrkou Multicontroller je snadná a řidič nemusí hýbat rukou při ovládání traktoru.

Isobus Task Controller rozšiřuje možnosti ovládání Isobus tím, že dovoluje dvoucestný dialog, v němž jsou od kontroleru na terminálu traktoru zasílány úlohy na agregovaný stroj. Ten při práci na poli vykonává naprogramovanou činnost. „Report“ o tom, co vykonal, zašle zpátky na kontroler v terminálu.

Kontroler vede protokol nebo zaznamenává práci, odvedenou nářadím. Získané informace mohou být z displeje exportovány do osobního počítače k následnému zpracování, případně pro využití při řízení podniku (farm management).

Obrázek 2 Kontroler usnadní a rozšíří možnosti ovládání nářadí se systémem Isobus od různých výrobců. Každý řidič ocení jednoduchost a přehlednost při práci s takovým strojem, jako je žací kombinace s příčnými shazovacími pásy

Samostatná příprava zakázek

Úkol (zakázka) pro určitý typ nářadí může být vytvořen přímo v terminálu traktoru před začátkem práce. Nebo jej může napsat řídící pracovník na svém osobním počítači a poté přenést do terminálu pomocí USB. Toto prostorové a časové oddělení činností dovoluje provádět přípravu jednotlivých činností předem v počítači. Hotové zakázky jsou pak exportovány pomocí USB disku, který následně obdrží řidič stroje. Pomocí rozhraní je pak možné připojit tento disk k displeji AFS. Poté si kontroler načte data z disku a řidiči zobrazí připravené zakázky.

Ve třech úrovních

Case IH bude nabízet Task Controller ve třech úrovních: TC BAS (Basic), TC GEO a TC SC (Section). Základní úroveň dovoluje čtení, zapisování a shromažďování celkových hodnot (jako například celkové výměry, množství aplikovaného přípravku atd.). Úroveň TC GEO již umožňuje čtení předpisových map pro lokálně variabilní aplikaci a tvorbu map překrytí. Nejvyšší verze TC SC (Section) dovoluje využívat automatického zapínání a vypínání sekcí v závislosti na poloze stroje, aby se zabránilo překrývání nebo vzniku neošetřených míst (podporováno je až 48 sekcí).

Uli Sommer k tomu řekl: „TC Geo a TC SC vyžadují znalost polohy podle GPS. Když řidič zaktivuje Isobus Task Controller, získá tím plnou funkčnost systému. Farmáři již nebudou potřebovat separátní hardware nebo software nebo samostatné instalační soupravy – všechen hardware systému Isobus přichází jako nabídka výbavy z výroby. S Isobus Task Controllerem má řidič jeden program, běžící na displeji pro jednodušší a efektivnější práci.“

Jak to může být v praxi

Farmář si ve svém počítači vytvoří novou pracovní úlohu a předpisovou mapu. Pomocí USB disku přenese data do displeje AFS Pro v traktoru, který obsahuje aktivovaný ISO Task Controller. Poté připojí nářadí s ovládáním Isobus k traktoru a připraví je k práci. Na displeji AFS může řidič importovat mapu pozemku pro konkrétní pracovní úkol z USB disku. Ten zůstane i nadále připojen k terminálu, aby mohl zapisovat data.

Jakmile je připraven traktor i přípojný stroj, řidič zaktivuje zakázku na displeji a začne na pozemku pracovat. Jak se traktor s nářadím pohybují po pozemku, může být terminál nastaven tak, aby funkce TC GEO zaznamenávala mapu pokrytí. A má-li připojený stroj sekce, mohou být automaticky zapínány a vypínány softwarem pro kontrolu překrývání, což zabezpečí funkce TC SC. Bude-li zakázka kompletní, zobrazí celou odvedenou práci funkce TC BAS.

Obrázek 3 Telematika Case IH AFS Connect Telematics nabízí také možnost stanovení hranic pro pohyb stroje. Pokud je traktor překročí, majitel je upozorněn emailem nebo SMS zprávou na mobilní telefon

Pracovní data budou nahrána na disku USB a mohou být přenesena do softwaru osobního počítače. Zde poslouží k přesné evidenci jednotlivých agrotechnických operací či po vyhodnocení umožní provádět organizační změny pro efektivnější využití strojů. Je to další krok pro zajištění kompletní nabídky v rámci systému precizního zemědělství AFS.

 

 

 

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...