SECÍ STROJ, KTERÝ ZASEL SVĚTOVÝ REKORD VE VÝNOSU JEČMENE

Na Novém Zélandu padl nový světový rekord. Více...

Ing. Václav Madl, AGRI CS a.s. , 9. 7. 2015

V lednu tohoto roku sklidili Warren a Joy Darlingovi z Timaru na Novém Zélandu 13,8 tuny ječmene na 1 hektar ze zavlažované 11,6 ha části své farmy v Poplar Grove o celkové výměře 450 ha, čímž překonali rekord nejvyššího výnosu ječmene z Guinessovy knihy rekordů, který měl 25 let hodnotu 12,2 tuny. Nový světový rekord byl ověřen institucí Guinness World Records dne 15. dubna.

Osevní postup je zaměřen na střídání řepky olejné, pšenice ozimé a ozimého ječmene.  Darlingovi hlásí průměrný hektarový výnos pšenice 12 tun a výnos řepky olejné  okolo 6,3 tuny. „Naší prioritou je obvykle pšenice a nezačalo nás to zajímat dříve, dokud jsme minulý rok nesklidili 11,5 metrické tuny ječmene na hektar,“ vysvětlil Warren.

„Podívali jsme se na předchozí rekord a na to, jak můžeme věci porůznu vylepšit, abychom měli šanci ho překonat. Věděli jsme, že máme správné podmínky a klima. Věděli jsme, že je naše půda v perfektním stavu díky několika letům redukovaného zpracování půdy se  zapravováním  posklizňových zbytků. Prostě jsme potřebovali zajistit podporu a zdroje našich partnerů v agronomii a šlechtění osiv, abychom to dokázali.“

Ale Warren s radostí potvrzuje, že technologie zpracování půdy a setí od Great Plains také hrály velkou roli při dosažení jeho působivého úspěchu. Řezání posklizňových  zbytků a  promísení s půdou, prováděno  jedním přejezdem strojem Great Plains Simba SL 500 pro co nejlepší kontakt půdy se stébly ve vrchních  několika cm půdy současně s přínosným  zpracováním ve větší hloubce, je klíčovým prvkem režimu redukovaného  obdělávání, které Warren během několika let dovedl k dokonalosti. Výsledkem je vysoce úrodná  růstová platforma.

Po zpracování strojem SIMBA SL Warren na podzim začíná setí svým šestimetrovým univerzálním secím strojem Great Plains Centurion. Warren investoval do jednoho z vůbec prvních vyrobených Centurionů po návštěvě továrny Great Plains ve Velké Británii, kde si prohlédl, v tu dobu vyvíjený, univerzální secí stroj a následně navázal dobré vztahy se společností Great Plains a importérem výrobce na Novém Zélandu, společností Power Farming Group.

Stroj nabízí řadů důležitých výhod pro Warrenův způsob práce s redukovaným  obděláváním. „Kultivační talíře s velkým průměrem a dostatečné velké rozteče mezi talíři a jejich přední a zadní řadou znamená, že můžeme pracovat i ve velkém množství  posklizňových  zbytků,“  vysvětlil. Ozubené kultivační talíře Centurionu o průměru 460 mm jsou uspořádány do dvou řad a mají rozteč mezi talíři 250 mm a vzdálenost 650 mm mezi přední a zadní řadou. Talíře jsou navíc umístěny pod ideálním úhlem pro dosažení optimálních výsledků.

Pro Warrena je také důležité, že stroj rovnoměrně rozděluje osivo do secích botek bez ohledu na sklon stroje. Warren to přisuzuje hlavně důlkovaným kovovým trubkám přivádějícím osivo k secím botkám, které jsou speciálně konstruované pro snadné proudění vzduchu a optimální směs vzduchu/semene. Kromě toho výsevní válec využívá jedinečnou konstrukci drážek, která eliminuje „nadskakování“ semen. „Konstrukce  výsevního ústrojí a efektivity secí botky řady 00 znamená, že můžeme opravdu dobře řídit přesnost umístění semen, a ramena secí botky nám poskytují konzistentní hloubku, která je důležitá pro rovnoměrné rozdělení a vysoké výnosy,“ řekl.

Jak Warren uvádí, je secí botka řady 00 s roztečí 167 mm (k dispozici také s roztečí 125 mm) jednoduchá, přesto velmi efektivní. Nastavitelný přítlak udržuje po celou dobu úplný kontakt se zemí. Přesnost umístění semen je také vylepšena semenovody, které dopravují semeno na dno brázdy, a klapkou, která zabraňuje vyskočení semena ven. „Dobrá regulace hloubky je klíčová,“ konstatuje Warren. „Díky volitelným  tenzometrickým senzorům umístěným na zásobníku našeho Centurionu dosahujeme  v našem kopcovitém terénu konzistentní pracovní hloubky setí v  celé šířce stroje.  Nastavení hloubky je snadné a můžeme nastavit i přítlak secích botek tak, aby vyhovoval našemu hospodaření s  redukovaným obděláváním, a zajistit, že ramena secích botek zůstávají vždy rovnoběžná se zemí.“

Ačkoliv je zajištěna konzistentní konsolidace díky pneumatikovému válci o velkém průměru po celé šířce s pneumatikami s mělkým vzorkem, který je umístěn před secími botkami, Warren pečlivě upravuje správný tlak v pneumatikách pro dané podmínky a půdu. Součástí vybavení je systém ISOBUS a sběr dat. Zobrazení zajišťuje terminál Müller Elektronik.

Další vybavení, které si Warren pro svůj Centurion vyžádal, zahrnuje snímače ucpání osiva, tenzometrické senzory zásobníku, hydraulicky ovládaná smyková lišta v celém záběru stroje, preemergentní znamenáky, hydraulicky ovládané  kypřiče stop traktoru, znamenáky a škrabky zatlačovacích  kol a zavlačovače.

Kvůli veškeré náročné práci, kterou pokusu o světový rekord věnovali Warren, jeho žena s rodinou  i jeho partneři pro agronomii a šlechtění osiv, potřeboval Warren věřit tomu, že ho tyto stroje nezklamou. Tato důvěra rozhodně nebyla neoprávněná. „Centurion byl pro nás skvělý,“ rozplýval se. „Víme, že se můžeme spolehnout, že práci vždy dokončí.“


Chcete se více dozvědět o secím stroji CENTURION? Klikněte ZDE.

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...