Vertikální zpracování má pevné kořeny

Obtížné zpracování půdy v letošním velmi vlhkém podzimu bylo způsobeno nejen nadměrnými srážkami, ale také častým výskytem zhutnělých vrstev v půdním profilu.

Václav Madl, AGRI CS a.s. , 9. 12. 2013

Obtížné zpracování půdy v letošním velmi vlhkém podzimu bylo způsobeno nejen nadměrnými srážkami, ale také častým výskytem zhutnělých vrstev v půdním profilu. Někteří zemědělci našli spásu u orby. Zpracování tak proběhlo. Pod hloubkou orby však nutně vznikla zhutnělá vrstva, jejíž odstranění v dalších sezónách bude velmi náročné a nákladné. Pokud zhutnění neodstraníme, degradujeme potenciál vyšších výnosů, efektivní využití hnojiv a podporujeme erozi. Vhodnější cestou může být takové zpracování, kdy zhutnělé vrstvy vůbec nevytvoříme. Zpracování celého půdního profilu najednou se současným ozdravením půdy odborníci u Great Plains před více než 30-ti lety nazvali vertikálním zpracováním.

 

VERTIKÁLNÍM ZPRACOVÁNÍ PŮDY JE PRO PŮDU I ROSTLINY PŘÍVĚTIVÉ

Mezi nejznámější prezentace výskytu zhutnělých vrstev v půdním profilu patří tvorba vodních ploch na povrchu pozemků. Vygraduje-li tento problém do pohybu půdních celků, tedy erozi, nejde už jen o degradaci výnosu pěstovaných plodin, tedy ztrátu zisku zemědělců, ale i o negativní ovlivnění životního prostředí. Vhodný způsob zpracování půdy a jeho volba s ohledem na aktuální podmínky prostředí, pH, obsah živin v půdě, obsah a rozmístění organické hmoty i osevní postupy, může při dodržení správných zásad ozdravování, některé z problémů vyřešit. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Takový půdní profil bez zhutnění umožňuje hlubší proniknutí kořenů do půdy, a zároveň absorpci dešťových srážek. Při vertikální způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém profilu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu, využívají více živin v půdním profilu, a mají větší odolnost díky zdravějším stonkům a silnějším kořenovým systémům. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita. Paralelním přínosem vertikálního zpracování je také i snížení nákladů na produkci a významná úspora vláhy a času.

SYNERGIE TALÍŘŮ A RADLIČEK JE CESTA K OZDRAVENÍ A ÚSPORÁM

Velmi oblíbeným modelem, který má jasné předpoklady perfektně zvládnout vertikální zpracování je SIMBA SL. SL-ko přitahuje pozornost každým svým centimetrem a při detailnějším prozkoumání objevíte ohromující dokonalost. V přední části stroje řada ozubených talířů řeže posklizňové zbytky a míchají je s vrchní vrstvou půdy. Tyto talíře o Ø510 nebo 610mm jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Každý talíř je jednotlivě uložen na pružné ocelové slupici Pro-Active, která zajišťuje výborné kopírování povrchu a zároveň ochranu proti kamenům. K velmi sofistikovaným prvkům základní výbavy patří ojedinělý systém plynulé regulace pracovního úhlu talířů. Nastavitelná je každá řada talířů zvlášť, nezávisle jedna na druhé. Každý farmář přece ví, že jsou roky suché i vlhké. Po různých plodinách a užívaných technologiích na pozemcích zůstávají charakterově rozdílné rostlinné zbytky. Velmi významný vliv na finální nastavení úhlu talířů má i druh zpracovávané půdy. K velmi silným stránkám SL-ka patří špičková práce nejen za vlhka, ale i za sucha, kdy jiné stroje jen těžko dostanete do ztvrdlé půdy. Jednoduchým otáčením kliky neregegulujeme pouze intenzitu řezání či míchání, ale měníme i úhel vnikání do půdy. Toto komfortní řešení úspěšně podporuje široké využití stroje. Domečky a slupice Pro-Active jsou umístěny uvnitř talířů, což je uživateli přináší excelentní průchodnost materiálu strojem. O pozornost si říkají i dvě řady originálně tvarovaných radliček, které jsou ve standardu na všech strojích SIMBA SL. Počet těchto praxí již mnohokrát prověřených radliček se pohybuje od 10 do 16 v závislosti na celkovém pracovním záběru stroje. Aktivní jištění radliček systémem dvojité vinuté pružiny, jednoduchá změna pracovní hloubky a variabilita mnoha typů naklepávacích radliček umožňuje stroje SL přizpůsobit aktuálním podmínkám a požadavkům zemědělce. Negativní úhel slupic eliminuje vynášení kamenů, hrud, rostlinných zbytků a neúrodné půdy k povrchu. Za radličkami je umístěna ještě jedna plnohodnotná baterie ozubených talířů s nastavením pracovního úhlu, tak jako vpředu. Poslední talíře mají za úkol finálně rozřezat hroudy, zaklopit zbytky a připravit tak půdu pro válec nebo pěch.

KONSOLIDACE SOUČÁSTÍ DOKONALÉHO KOKTEJLU

Konsolidace je prokazatelně nejdůležitější část procesu zpracování půdy. Nakypřený a restrukturovaný profil, není-li konsolidován, může být příliš kyprý, může ztrácet cennou půdní vlhkost a za vlhka měknout a stávat se nezpracovatelným (Godwin 2006). Přestože můžeme dodat na stroje SIMBA SL více typů válců, Simbou patentovaný DD pěch je tím správným nástrojem pro pozitivní konsolidaci celého profilu a udržení nastavené pracovní hloubky. Použití DD pěchu významně snižuje krátkodobé emise CO2 , což má příznivý vliv na životní prostředí, ale i udržení živin v půdě (Reicosky 2001). DD pěch zanechává na povrchu zvlněný profil odolný povětrnostním vlivům a schopný vyšší infiltrace srážek.

OJEDINĚLÁ ZKUŠENOST VÝROBCE POMÁHÁ ZEMĚDĚLCŮM

SIMBA Mono byl první tažený kombinovaný stroj v Evropě, který využíval výhod talířů, radliček a válců pod jedním rámem. Tento průkopnický koncept ukázal novou cestu zpracování půdy, která se později ukázala jako velmi úspěšná. Jedním z dalších úspěšných modelů byl SIMBA Solo, za který byla výrobci udělena zlatá medaile.  Více než třicet let zkušeností pracovníků Great Plains se zdravou půdní strukturou a šest ojedinělých a v provozu úspěšných generací strojů pro vertikální zpracování půdy je ztělesněno i v dnes dodávaném  modelu SIMBA SL. Zatímco mnoho výrobců u Great Plains nachází podněty k výrobě kopií, konstruktéři a odborníci této společnosti neúnavně pracují na nových inovačních prvcích a technologiích, které našim zemědělcům pomohou v jejich podnikání.

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...